messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่นยวกับมาตรการกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 2671 (สำนักปลัด) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายอปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร พร้อมสกรีนเสื้อหน่ววงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกพร้อมบดทับทางเข้าสำนักงาน อบต.เมือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศ เผยแพร่การแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสลายทาง ศก.ก. 141 -4 จากสายบ้านหนองสะมอน ม.11 ถึงสายบ้านโนนแถลง บ้านหองสะมอน ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม