ชื่อเรื่อง : ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหลวง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - พ.ศ.2570)
รายละเอียด : ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการส่งประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหลวง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2567 - พ.ศ.2567) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2567 - พ.ศ.2567)
ชื่อไฟล์ : AW3kc2HMon74135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zVeo24gMon74258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hjLFqB1Mon74325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iseS0KUMon74337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MoOmIMhMon74348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HGvXD0oMon74357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 53fEDIGMon74412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QV5YmX1Mon74433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SBecZFZMon74457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pSheakWMon74721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้