ชื่อเรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหาร

ชื่อไฟล์ : DAp8UdyFri115038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้