องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดย นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กำจัดวัชพืช และทำความสะอาด ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ผู้โพส : admin