messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

info ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่นยวกับมาตรการกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
วารสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประะชุมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1เมษายน 2567 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม[1 เมษายน 2567]
วันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรทั้ง 14 หมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่...[25 มีนาคม 2567]
สภาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงร่วมกับบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองหลวง จัดงานบุญผะเหวดเทศมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567[19 มีนาคม 2567]
วันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายตระการ...[13 มีนาคม 2567]
 
thumb_up facebook อบต.เมืองหลวง
facebook